กราบสาธุทั้งประเทศ “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานกัปปิยภัณฑ์ ช่วยน้ำท่วม

27 กันยายน 2019 | Slide
Loading...

ก้มกราบสาธุทั้งประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทางเพจบนเฟซบุ๊ก  วัดยานนาวา พระอารามหลวง  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานกัปปิยภัณฑ์แก่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัย

Loading...

วันนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโอกาสให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เข้าเฝ้ารับประทานกัปปิยภัณฑ์แก่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัย

Loading...

และโปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจให้ผู้ประสบภัยมีสรรพกำลังเข้มแข็งขึ้นเร็ววัน อีกทั้งทรงอนุโมทนากุศลจริยาซึ่งคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ได้ทุ่มเทอุทิศตนอย่างเข้มแข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เผชิญความทุกข์ยากด้วยพรหมวิหารธรรม

Loading...

ขอบคุณข้อมูลและที่มา วัดยานนาวา พระอารามหลวง

Loading...

error: