new tags

คำทำนายเป็นจริงแล้ว เปิดคำพยากรณ์ศาลหลักเมือง คนสงขลา ๓ คนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

22 ตุลาคม 2022 | Slide
Loading...

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 62  นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายก ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol โดยมีการนำภาพเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงหนึ่งมาประกอบข้อความซึ่งภาพนั้นปรากฏ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะที่ข้อความที่โพสต์มีการหยิบยกเอาคำพยากรณ์ศาลหลักเมืองสงขลามาเปิดเผยไว้ด้วย ทั้งหมดระบุไว้ว่า…

Loading...

“คำพยากรณ์ศาลหลักเมืองสงขลา เมื่อครั้งตั้งศาลหลักเมืองสงขลา เจ้าพ่อหลักเมืองได้พยากรณ์ไว้เป็นสำคัญว่า ในอนาคตกาล จะมีคนสงขลา 3 คนเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดิน มาถึงเวลานี้คำพยากรณ์นั้นเป็นจริงแล้วถึง 2 คน”

Loading...

คนสงขลาคนแรกคือเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน  และคนถัดมาก็คือพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดิน จนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นประธานองคมนตรี คงเหลือแต่คนที่ 3 เท่านั้นว่าจะเป็นผู้ใด?

แต่ก็เชื่อมั่นว่า น่าจะเป็นจริงตามคำพยากรณ์นั้น และได้แต่ภาวนาว่าคนสงขลาคนที่ 3 ที่จะเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดิน ตามคำพยากรณ์ของเจ้าพ่อหลักเมืองจะต้องเป็นคนใหญ่จริงด้วยและดีจริงด้วย”  (หลังตั้งศาลหลักเมืองสงขลาไม่นาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปสักการะ ศาลหลักเมืองสงขลา ในวาระที่เสด็จประพาสภาคใต้และจังหวัดสงขลา) ( จากหนังสือศิษย์สมเด็จ โดยเรืองวิทยาคม 24 กย.51)

Loading...

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (เดิม: สุทิดา ติดใจ; 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521) เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ทรงสมภพที่ ต. บ้านพรุ ทางไปด่านนอกสะเดา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลาวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ภายหลังที่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในวันเดียวกันนั้น มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ต่อมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...

error: