new tags

ชื่นหัวใจ วินาที “ในหลวง” ทรงช่วยประคองที่พักพระกร ก่อน “พระราชินีสุทิดาฯ” ประทับรถพระที่นั่ง (ชมคลิป)

11 กันยายน 2022 | Slide
Loading...

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยรถยนต์พระที่นั่ง มาทรงนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Loading...

ทั้งนี้พระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนถนนเยาวราชครั้งนี้ท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้า เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และได้ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูวงเวียนโอเดียน บนถนนเยาวราช

Loading...

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ชุด จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และการแสดงสีเสียงในอุโมง LED ขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 4 เมตร ยาว 20 เมตร

จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ สำหรับนิทรรศการดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ชาวจีนได้พึ่งใต้พระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินสยาม ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ครั้นสมัยรัชกาลที่ 3 การค้าขายระหว่างไทยกับชาวจีนมีความรุดหน้า ขนส่งสินค้าไปขายโดยเรือสำเภามีชาวจีนเป็นกำลังสำคัญ สมัยรัชกาลที่ 9 พระองค์เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมราษฎรที่เยาวราช เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น มกุฎราชกุมาร เป็นการส่วนพระองค์ จึงมีการนำเสนอภาพหาชมยากผ่านการแสดงกราฟิกวีดิทัศน์ ความยาว 8 นาที

Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ มายังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมี นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและคณะกรรมการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จการนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 4 ชุด ชุดละ 30 คน จากนั้นเสด็จออกจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ไปตามถนนเยาวราช ระยะทาง 700 เมตร แล้วประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดมังกรกมลาวาส ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรไปตามถนนเสือป่า – ถนนเจริญกรุง – วัดมังกรกมลาวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงวัดกมลาวาสโดยมีคณะกรรมการวัดมังกรกมลาวาส เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย ทรงกราบ จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระประธานอุโบสถ อันประกอบด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ 3 องค์ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ 3 องค์ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนนิกายเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล จบ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ถวายของที่ระลึก พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น ถวายของที่ระลึก พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และถวายของที่ระลึก

อย่างไรก็ตาม ก่อนช่วงเวลาเสด็จฯกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใส่พระราชหฤทัยช่วยประคองที่พักพระกรก่อน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จฯกลับ นับเป็นห้วงวินาทีที่สร้างความปลื้มปิติให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา tiktok , ProGressTH 789

Loading...

error: