new tags

เป็นบุญตาที่ได้เห็น พบแล้วช้างเผือกคู่บารมี “ในหลวงร.10” #ทรงพระเจริญ

2 กันยายน 2022 | Slide
Loading...

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 ที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้าง ตั้งอยู่ที่ ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มี นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการ บริษัทช้างทองคำ ได้เปิดผู้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งนี้ มีช้างอยู่กว่า 10 เชือก แต่มี 1 เชือกที่มีคชลักษณ์พิเศษแตกต่างจากช้างทั่วๆไป ตรงตามลักษณะช้างเผือก ซึ่งเป็นช้างมงคล

Loading...

นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำเปิดเผยว่า ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างมีช้างที่เลี้ยงไว้กว่า 10 เชือก แต่มีช้างเชือกหนึ่งชื่อพลายเอกชัย ช้างหนุ่มอายุ 33 ปี น้ำหนักตัวประมาณ 3 ตันเศษ งายาวกว่า 100 ซ.ม. โคนงาเส้นรอบวง 28 ซ.ม. ซึ่งเป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างเชือกอื่นๆที่เลี้ยงไว้

เมื่อเร็วๆนี้ตนจึงได้แจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางคณะจากสำนักพระราชวัง มาตรวจสอบพิสูจน์ลักษณะพิเศษของช้างเชือกนี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของบริษัทช้างทองคำ และผลการตรวจสอบทางคณะผู้ตรวจได้ลงความเห็นความพิเศษภายนอกในเบื้องต้นด้วยสายตา และสัมผัสช้างพลายเอกชัย ปรากฏว่ามีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ตรงตามลักษณะช้างเผือกที่มีคชลักษณะ 7 ประการ

Loading...

คือเล็บขาว ตาขาว เพดานขาว ขนขาว พื้นหนังขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ อัณฑโกศขาว ช้างสีประหลาด ซึ่งถือเป็นช้างสำคัญที่มีมงคล ส่วนการที่จะเข้าข่ายตระกูลช้างมงคลตระกูลใดนั้นจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ศูนย์อนุรักษ์ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนของการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายช้างที่มีลักษณะคชลักษณ์พิเศษเชือกนี้ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้ทำเป็นเอกสารยื่นต่อสำนักพระราชวังและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบในขั้นตอนต่อไปแล้ว

โดยในเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าให้ทางบริษัทช้างทองคำทำการดูแลเป็นพิเศษต่อช้างหลายเอกชัยในช่วงที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามระเบียบของสำนักพระราชวัง ยังความปลาบปลื้มยินดีให้กับบริษัทช้างทองคำเป็นอย่างมาก ซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่เป็นกังวลคือการดูแลช้างพลายเอกชัยอย่างพิเศษ ตนมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า และมีความหวังอันสูงสุดที่จะได้มีโอกาสถวายช้างพลายเอกชัยเชือกนี้เพื่อเป็นช้างคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร หากผลการตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษ และตระกูลช้างมงคล ออกมาว่าเป็นช้างสำคัญ ตามคชลักษณะพิเศษของช้างเผือก และอยู่ในตระกูลช้างมงคล

Loading...

Loading...

error: