new tags

ปิติหัวใจคนไทย “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงประทับพื้น มีพระปฏิสันถารร่วมกับ ๒ พระองค์หญิง

18 เมษายน 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

Loading...

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวลและทรงโบกพระหัตถ์​ทักทาย​ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท​รับเสด็จ​ช่างอ่อนหวานละมุนละไม​รับกับพระพักตร์​ของพระองค์​ที่งดงามจับตาจับใจยิ่งนัก​

Loading...

Loading...

และนับเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงลดพระองค์ลงกับพื้นมีพระปฏิสันถารร่วมกับ ๒ พระองค์หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สร้างความปลื้มปิติให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นที่สุด



Loading...





error: