new tags

ความสุขเล็กๆของพ่อ พระสวามีไปมีพระมเหสีใหม่ “ในหลวงร.๙” ถึงกับกลั้นพระสรวลไม่ไหว

21 มีนาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อครั้งในหลวงร.9 ทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดหนึ่ง พบหญิงวัยกลางคนมีลูกมากถึง 4-5 คน ในหลวงจึงรับสั่งถามว่า “อยู่กันกี่คน” หญิงนั้นกราบทูลว่า “หกคน มีแม่..ลูกอีกห้า” ทรงตรัสถามต่อว่า “พ่อไปไหนล่ะ!”หญิงคนนั้นกราบทูลอย่างคล่องแคล่งว่า “พระสวามีไปมีพระมเหสีใหม่เพค่ะ”แล้วในหลวงก็ทรงกลั้นพระสรวลไว้ไม่อยู่

Loading...

กับเรื่องเล่าจากราษฎรและคำราชาศัพท์ที่ใช้ พระองค์ทรงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความน่ารักของพสกนิกรของพระองค์ พระองค์ไม่เคยโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดแบบนี้เลย เห็นมั้ยละในหลวงท่านยังไม่เคยโกรธใครเลย กลับมองเป็นเรื่องน่ารัก ได้อ่านเรื่องราวตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงชวนทำให้หัวใจคิดถึงพ่อแม้เป็นเรื่องเล่าตลกที่ชวนหัวเราะแต่ในหัวใจก็จะไม่มีทางลืมพ่ออันเป็นความรู้สึกรักและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของในหลวง

Loading...

Loading...

error: