new tags

งดงามเป็นบุญตา ‘พระตำหนักจักรีบงกช’ ที่ประทับปัจจุบัน “กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” กับพระธิดา

21 มีนาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันนี้ทางเว็บไซต์ของเราจะพาไปชมความงดงามของ พระตำหนักจักรีบงกช ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

Loading...

พระตำหนักจักรีบงกช เป็นพระตำหนักอีกหลังหนึ่งที่จัดสร้างขึ้นพร้อมๆ กับพระตำหนักใหม่สวนจิตรลดา โดยพระตำหนักจักรีบงกช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดปทุมธานี ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดฯ ที่จะประทับใกล้น้ำ

Loading...

และทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระตำหนักส่วนพระองค์ บรรยากาศภายในพระตำหนักเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน และความเป็นส่วนพระองค์จริงๆ กับบรรยากาศภายนอกและการตกแต่งภายในใช้สีฟ้า เพราะเป็นสีที่พระองค์ทรงโปรด กับเหล่านกฮูกที่ประดับในห้องรับแขกและคริสตัลที่ทรงสะสม

Loading...

จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีได้มีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้าเข้าใจคนที่ลำบากน้ำท่วม บ้านข้าพเจ้าก็น้ำท่วม แต่ยังคิดว่ามีแรงเหลือมาช่วยพื่น้องประชาชน ส่งหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพประชาชน และสัตว์เลี้ยงข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ปั้มน้ำออกจากบ้านเพื่อให้บ้านน้ำแห้ง ข้าพเจ้ายอมจมน้ำเหมือนประชาชนทุกคน และเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน ข้าพเจ้าได้สั่งแม่บ้านของข้าพเจ้าแล้วว่าให้ทำอาหารส่งหมู่บ้านต่างๆห่างไกล ที่ไม่สามารถออกมาได้ ได้ทราบว่าแม่บ้านได้ทำอาหารแจกชาวบ้านโดยรอบ 1,000กล่อง/วัน ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะกลับมากรุงเทพฯทุกสัปดาห์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขอใจทุกคนสู้ อดทน พวกเราจะฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน”

 

Loading...

error: