เหมาะสมยิ่งแล้ว “จิมมี ชวาลา” เศรษฐีใจบุญ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

17 ตุลาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

นายจิมมี ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักกับการช่วยเหลือเงินในโครงการวิ่งก้าวคนละก้าวของพี่ตูน และล่าสุดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลืออุทกภัยพายุปาบึกซัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับทะเลและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผมกระทบและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

Loading...

โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน จำนวน 30,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสืบต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ผู้เป็นประธานของเครื่องราชิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์

Loading...

ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ผู้ซิ่งจะได้พบประกาศนียบัตรนี้ให้ทราบว่า นายจิมมี่ ชวาลา สมควรจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ได้ จึงทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๑ ชื่อ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเกียรติยศสืบไป ขอให้มีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ

Loading...

พระราชทานตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

Loading...

error: