new tags

เผยประวัติ ‘ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม’ พระนัดดา “ในหลวง ร.๙” เป็นบุญตาคนไทยจริงๆ

14 ตุลาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นบุตรชายคนเดียวของ สินธู ศรสงคราม กับ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สกุลเดิม: รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) ซึ่งท่านผู้หญิงทัศนาวลัย เป็นพระธิดาเพียงคนเดียวของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Loading...

ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในอดีตเคยรับราชการทหารสังกัดสำนักโยธาธิการกลาโหม ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ร้านภูฟ้า สาขาบอง มาร์เช่ รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาดบองมาร์เช่

Loading...

แต่เดิมเป็นทหารนอกราชการ สังกัดกองทัพบก ครั้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เขาเป็นราชองครักษ์พิเศษ และวันที่ 13 ตุลาคมปีเดียวกันนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า ให้แก่ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบันLoading...

error: