‘ทรงไม่รับลาและยังไม่ให้ตาย’ พระเมตตาล้นเกล้า “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เมื่อครั้งพระราชทานความช่วยเหลือ “อ.เผ่าทอง”

12 ตุลาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากล้นที่ทรงมีพระราชทานให้ ที่ทาง อ.เผ่าทอง ทองเจือ ได้โพสต์เผยแพร่เรื่องราวพระเมตตาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งพระราชทานความช่วยเหลือ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า  Paothong Thongchua  โดยระบุข้อความว่า…

Loading...

เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๗ ผมล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย แพทย์วินิจฉัยว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือน ผมได้ส่งกระทงดอกไม้และธูปเทียนเข้าไปถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลลาตายแทนตัวที่ไปด้วยตนเองไม่ไหว เมื่อความทราบฝ่าละอองพระบาท

ก็ได้ทรงพระเมตตา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล อัญเชิญแจกันดอกไม้มาพระราชทานถึงบ้านพัก พร้อมทั้งยาจีนที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายฯมาจากปักกิ่งในครั้งนั้น และทรงฝากรับสั่งมาว่าถ้ากินแล้วดี ก็ให้บอก จะทรงขอให้ทางการจีนจัดมาให้อีก อย่าได้เป็นกังวลในราคาที่แพงมาก และที่สำคัญที่สุดคือ ได้ทรงฝากกระทงดอกไม้และธูปเทียนลาตายนั้นมาคืนทั้งหมด รับสั่งว่า ไม่ทรงรับลา และยังไม่ให้ตาย

Loading...

จากวันนั้นจนวันนี้ กระผมยังมีชีวิตและลมหายใจ ยังสามารถอยู่ถวายงานในกิจการต่างๆตามที่ทรงมีพระบัญชาได้ และยังสามารถอยู่ถวายพระพรในวาระที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุครบ๖๐พรรษาได้ พระมหากรุณาธิคุณนานัประการที่ทรงมีพระราชทานให้ตลอดมานั้น นับว่า”ล้นเกล้าล้นกระหม่อม”ข้าพระพุทธเจ้าจนเกินบรรยาย รู้อย่างเดียวว่าทุกครั้งที่ได้สวดมนต์ไหว้พระ จะอธิษฐานขอให้ได้เกิดมาเป็น”ละอองใต้ธุลีพระบาท”ทุกชาติไป… ขอถวายพระพรให้เจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน

Loading...

Loading...

error: