new tags

พสกนิกรน้ำตาคลอ เมื่อครั้ง “เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” ตรัส “เราเป็นคนโคราชโดยสมบูรณ์แล้ว”

8 ตุลาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

เป็นเรื่องราวจากทางเพจบนเฟซบุ๊คชื่อว่า เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ได้โพสต์เผยแพร่ขณะ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงตรัสว่า “ตอนนี้เราเป็นคนโคราชโดยสมบูรณ์แล้ว และก็จะเป็นตลอดไป” พร้อมระบุข้อความว่า…

Loading...

“เราเป็นคนโคราชโดยสมบูรณ์แล้ว และก็จะเป็นตลอดไป” รับสั่งจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น และทรงรับสั่งตรัสถามกับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเฝ้ารับเสด็จว่า “ซุ้มตรงไหนที่เดินลอดแล้วจะได้เป็นคนโคราช” นายวิเชียรจึงทูลตอบว่า ให้ลอดซุ้มประตูชุมพลพระเจ้าข้า เมื่อได้รับคำตอบแล้ว พระองค์ก็ทรงเสด็จไปลอดที่ซุ้มประตูชุมพล แล้วทรงตรัสอีกว่า “ตอนนี้เราเป็นคนโคราชโดยสมบูรณ์แล้ว และก็จะเป็นตลอดไป”

Loading...

ประตูชุมพล ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านเมื่อ พ.ศ.2199 อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา และได้สร้างกำแพงประตูเมืองอย่างแข็งแรง โดยมีช่างชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพันธมิตรประเทศกับกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น เป็นผู้ออกแบบผังเมืองให้

“ชุมพล” นั้นหมายความถึง ที่ชุมนุมพลส่วนใหญ่ เป็นประตูสำหรับเตรียมไพร่พล และออกศึก เนื่องจากมีภูมิประเทศเปิดกว้าง ไม่มีป้อมปราการตามธรรมชาติเหมือนประตูอื่นๆ ในอดีตมีความเชื่อว่า เมื่อลอดผ่านประตูชุมพลไปทำศึกแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยได้กลับมายังบ้านเมือง คนโคราชในปัจจุบันจึงมีความเชื่อในเรื่องของการลอดซุ้มประตูชุมพลด้านหลังของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนี้ว่า หากท่านใดลอด 1 ครั้ง จะได้กลับมาโคราชอีกในไม่ช้านาน ถ้าลอด 2 ครั้งจะได้ทำงานหรือกลับมาอยู่ที่โคราช แต่ถ้าลอดถึง 3 ครั้งก็จะได้คู่ครองเป็นคนโคราช

Loading...

ประโยคที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับสั่งนั้น สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่พสกนิกรชาวนครราชสีมาอย่างหาที่สุดมิได้ และยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตรัสรับสั่งอีกว่า หากชาวโคราชจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ไปในนามของ “คนโคราช” พระองค์ท่านจะทรงจัดหาที่ให้ ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ในช่วงค่ำ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลเชิญเสวยพระกระยาหารค่ำ โดยมีประชาชนชาวนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระตำหนักทิพย์พิมาน อยู่ที่ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หากทรงมีพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครราชสีมาหลายวัน ก็จะทรงประทับอยู่ที่ตำหนักทิพย์พิมานแห่งนี้

ขอบคุณที่มา เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

Loading...

error: