“เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ขับรถยนต์พระที่นั่ง ถวาย “ในหลวง” ในการเสด็จฯ ส่วนพระองค์ (ชมคลิป)

17 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

Loading...

ในโอกาสไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ณ สำนักสหปฏิบัติ (ค่ายอารยาภิวัทธน์ มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ) จังหวัดสุพรรณบุรี

ในโอกาสนี้ ทาง เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” จะออกมาเผยภาพที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ขับรถยนต์พระที่นั่งถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ด้วย

Loading...

ชมคลิป

Loading...

ขอบคุณที่มา เฟซบุ๊ก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

Loading...

error: