ย้อนชมภาพความอบอุ่น “ในหลวงร.๑๐” กับ “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ครั้งในอดีต ที่หาชมได้ยากยิ่ง

17 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เชื่อว่าพสกนิกรชาวไทยหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น กับภาพความอบอุ่น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังทรงเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อครั้งในอดีต ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน และนับเป็นบุญตายิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยที่ย้อนชมภาพความอบอุ่น

Loading...

Loading...

Loading...Loading...

error: