เด็กหญิง 13 ซาบซึ้ง พระเมตตาล้นเกล้า “ร.10” พระราชทานความช่วยเหลือ หลังประสบอุบัติเหตุต้องตัดขา

9 ตุลาคม 2019 | ข่าวเด่น
Loading...

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จากกรณีที่ ด.ญ.วรรณวิสา ศรีจันทร์ อายุ 13 ปี ชาว จ.กาญจนบุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุโดนรถยนต์ชนขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับมารดา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ได้รับบาดเจ็บสาหัส จนต้องตัดขาขวาทิ้ง อีกทั้งยังมีฐานะยากจน ต้องอาศัยอยู่กับแม่ตามลำพัง เพราะพ่อเพิ่งเสียชีวิต

Loading...

ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อครอบครัวของ ด.ญ.วรรณวิสา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว ด.ญ.วรรณวิสา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อเนื่อง สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

Loading...

โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว ด.ญ.วรรณวิสา โดยทรงรับสั่งให้ดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการใส่ขาเทียมและเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในการดำรงชีพของครอบครัวให้มีรายได้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุข ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีได้รับสนองงานในครั้งนี้ต่อไป

Loading...

 


Loading...error: