เรียบง่ายแต่งดงาม เผยที่มา ‘พระกระเป๋าผ้าไหมลายช่อดอกเกด’ ใน “พระนางเจ้าสุทิดาฯ”

10 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 19.58 น. วันที่ 3 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

Loading...

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นผ้าไหมพื้นเรียบสีเขียวต้นเกดต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พระภูษาผ้าไหมมัดหมี่ลายช่อดอกเกด สองตะกอ สีเขียวเปลือกแตงโม(ไทยโทน)  และพระกระเป๋าผ้าไหมมัดหมี่ลายช่อดอกเกด เข้ากับฉลองพระองค์   นับว่าพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ

ตะกอ เขาหูก หรือตะกอ คือ เชือกทำด้วยด้ายไนลอนที่ร้อยคล้องไหมยืน เพื่อแบ่งเส้นไหมเป็นหมวดหมู่ตามที่ต้องการเมื่อยกเขาหูกหรือตะกอขึ้น ก็จะดึงเส้นไหมยืนเปิดเป็นช่อง สามารถพุ่งกระสวยเข้าไปให้เส้นไหมพุ่งสานขัดกับเส้นไหมยืนได้ เวลาสอดเส้นไหมยืนต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่ง และมีเชือกผูกเขาหูกแขวนไว้กับโครงกี่ด้านบนสามารถเลื่อนไปมาได้ ส่วนด้านล่างผูกเชือกติดกับคานเหยียบ เมื่อต้องการดึงแยกเส้นไหมให้เป็นช่องจะใช้เท้าเหยียบที่คานเหยียบทำให้เขาหูกเลื่อนขึ้น-ลง เกิดเป็นช่องสำหรับใส่เส้นไหมพุ่ง หากต้องการทอผ้าเป็นลวดลายที่งดงาม จะต้องใช้ตะกอและคานเหยียบจำนวนหลายอัน วิธีการเก็บตะกอหรือเก็บเขาจะแตกต่างกันไปตามเทคนิค ลักษณะของผ้าและลวดลายของผ้าแต่ละชนิด ในการทอผ้าต้องมีอย่างน้อยสองตะกอขึ้นไป

Loading...

“เกด ต้นไม้แห่งการเสวยวิมุตติสุข”  ต้นเกด หรือ ราชายตนะ มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Manilkarahexandra (Roxb.) Dubard อยู่วงศ์ Sapotaceae มีถิ่นกำเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูงราว ๑๒-๒๕ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทา เมื่อแก่จะแตกเป็นสะเก็ดสีดำ เนื้อไม้สีน้ำตาลแดง กิ่งมีลักษณะคดงอเหมือนข้อศอก เมื่อต้นยังเล็กจะมีกิ่งลักษณะคล้ายหนามยาว ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับ กว้าง ๓-๗ ซม. ยาว ๕-๑๐ ซม. ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ด้านบนมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนด้านล่าง สีขาวนวล ออกเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ มีกลิ่นหอม อ่อนๆ มักออกดอกราวเดือนมกราคม – กรกฎาคม ด้วยเหตุที่ต้นเกดมีเนื้อไม้ที่แข็งแรง ทนทาน และพบมากตาม เกาะแก่งต่าง ๆ ชาวประมงจึงนิยมนำมาใช้ในการทำเรือ

ปัจจุบัน ต้นเกดเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อเกดปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและรามเกียรติ์ (เรื่องหลังเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่๑) ในพุทธประวัติ ต้นราชายตนะเป็นที่ประทับในสัปดาห์ที่ ๗ หลังจากการตรัสรู้)

Loading...

ต้นเกดเป็นไม้สำคัญที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธประวัติ ภายหลังการตรัสรู้ ดังนี้ ในสัปดาห์ที่ ๗ หลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข(สุขอันเกิดแต่ความหลุดพ้นจาก กิเลสทั้งปวง) เป็นสัปดาห์สุดท้าย อยู่ ณ ใต้ต้นราชายตนะ หรือต้นเกด (จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ ๙๐ พ.ค. ๕๑ โดย เรณุกา)ขอบคุณที่มา   Her Majesty Queen Suthida Fanpage

Loading...

error: