ปีติหัวใจ เปิดภาพความผูกพันธ์ ‘พระพันปีหลวงฯ’ กับ ‘เจ้าฟ้าทีปังกรฯ’ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

1 กรกฎาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

Loading...

โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความ เป็นอยู่ในชุมชนต่างๆให้มีสภาพดีขึ้น “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” จึงทรงปฏิบัติพระ องค์เป็นแบบอย่าง ของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคง

“พระองค์ที” ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ พร้อมฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” กับหมวกแก๊ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย โดยโปรดที่จะสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส, ทรงทำความสะอาดลานวัด,เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และทรงล้างจานด้วยพระ องค์เอง “ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยด้วย” พระองค์ทีทรงประกาศให้คำมั่นไว้เช่นนั้น และเมื่อเสด็จกลับเมืองไทย

Loading...

เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เจ้าชายจิตอาสาของปวงชนชาวไทย” ก็ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างขะมักเขม้น

โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดสุสานหลวง และปัดกวาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมเสด็จไปประทานน้ำดื่ม, อาหาร และพิมเสนน้ำ แก่พสกนิกรที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จากนั้นยังสร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับเหล่าเยาวชนจิตอาสา

Loading...

จากนั้นไม่นานก็ทรงนำเหล่าเยาวชนจิตอาสา เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลนและเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ทรงตั้งมั่นอย่างแน่วแน่มาตลอด แม้จะทรงติดภารกิจด้านการศึกษาที่ประเทศเยอรมนี แต่ทุกครั้งที่ “พระองค์ที” เสด็จกลับเมืองไทย มักจะสร้างความชุ่มชื่นหัวใจแก่ประชาชนเสมอและเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ทรงตั้งมั่นอย่างแน่วแน่มาตลอด แม้จะทรงติดภารกิจด้านการศึกษาที่ประเทศเยอรมนี แต่ทุกครั้งที่ “พระองค์ที” เสด็จกลับเมืองไทย มักจะสร้างความชุ่มชื่นหัวใจแก่ประชาชนเสมอ

ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยทรงนำพระสหายและครอบครัวของพระสหายชาวเยอรมัน แต่งกายชุดไทยย้อนยุค เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นับว่าทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ควรตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

Loading...

error: