เผยภาพประทับใจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับนักเรียน ครั้งเสด็จ ร.ร.กองม่องทะ

7 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

จากเมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางเพจบนเฟซบุ๊ก  เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้โพสต์เผยแพร่ภาพแห่งความประทับใจที่ประชาชนคนไทยได้เห็นต่างปลื้มปีติกับพระจริยวัตรอันงดงามและนอบน้อมอย่างไม่ถือพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์โรงเรียนบ้านกองม่องทะ

Loading...

พร้อมระบุข้อความว่า…  “ภาพแห่งความงดงาม และ ความเป็นกันเอง ของทูลกระหม่อมภา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทานชุดอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา, ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”

Loading...

Loading...

https://www.facebook.com/Bajrakitiyabha/posts/10157270574234547?__xts__%5B0%5D=68.ARAPwAK3kG3rEYZ2GkzgJ60e2GaA4Y0IgcDJ4D6phCQNcTZCa_yU7176dT8J8l0j_sC34P97Ufkuhy_2d63nB_wJhO9hNtxB23dqxW5nOk7sszF8_IwYsmpLjMBKX-U-KIrZNFpxOK7vR7HRS826EeieX08IPYGHWezQx0CFAignIJ7OSNzLz5KhsoXPzMqE7yJC4RwRF9gTiWl63tlxtMmTeiYcERtFi7XE_Zi9X52y-h0z5jNDR31_pEjBh8rowxFY3cUIb3jaCfaBWyhw9iwzEf_CgGDh-AchWlcvhQZrfPwvIjAnnaT23ufJsOXLqUgdztG1t3s1Fcs1FCJNuGmqbEOdwrk5Cx9Wo4aOcz0bQKe0&__tn__=-R

ขอบคุณที่มา  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 , เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

Loading...

error: