ท่านงดงามมาก “กรมสมเด็จพระเทพฯ” คลุมฮิญาบ ครั้งเสด็จเยือนอิหร่าน เป็นบุญตาแล้วจริงๆ

1 กรกฎาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

นับเป็นภาพที่หาชมยากมาก เมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ ฮิญาบ เมื่อคราวเสด็จ เยือนอิหร่าน เมษายน ปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๔ ทรงพระสิริโฉมงดงามมาก

Loading...

และเรื่องเล่าพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ ครั้งเหตุการณ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพระราชทานปริญญา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ มีคณบดีบางคณะห้ามบัณฑิตคลุมฮิญาบขึ้นรับพระราชทานปริญญา

พระองค์ท่านทรงรับทราบปัญหาในภายหลังโดยบังเอิญ ทรงถามทำนองปรารภกับผมว่า หลายมหาวิทยาลัยปัญหานี้จบไปแล้ว จุฬาลงกรณ์ยังมีปัญหานี้อยู่อีกหรือ ผมตอบไม่ได้ เพราะไม่ทราบที่มาของปัญหา สองเดือนต่อมา ผมในฐานะคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าซ้อมอ่านรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญา

Loading...

จึงรับทราบจากประธานงานซ้อม ว่า มีบัณฑิตสองคนจากคณะหนึ่ง ไม่สามารถซ้อมรับปริญญาได้เนื่องจากคลุมฮิญาบ เมื่อไม่ได้ซ้อมย่อมเข้ารับพระราชทานในวันจริงไม่ได้ ปีนั้นมหาวิทยาลัยเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่งามเช่นปีกลายอีก ผมจึงเล่าเรื่องพระดำรัสของพระองค์ท่านให้ประธานฟัง

วันรุ่งขึ้น ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ธัชชัย สุมิตร ถามถึงรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผมจึงเล่าให้ท่านฟัง พร้อมให้ความเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลที่จะไม่ให้เด็กคลุมฮิญาบขึ้นรับพระราชทานปริญญาก็ควรแจ้งเหตุผลแก่เด็ก

Loading...

ผมเชื่อมั่นว่าเด็กรับสถานการณ์ได้ แต่มหาวิทยาลัยไม่ควรยื่นเงื่อนไขให้เด็กถอดฮิญาบ เพราะนั่นหมายถึงการขอให้เด็กเปลื้องอาภรณ์ ซึ่งมุสลิมรับไม่ได้ ท่านอธิการบดีฟังแล้ว ท่านสอบถามผมเรื่องวัฒนธรรมอิสลามสองสามประการท่านเข้าใจ จึงขอให้ผมแจ้งบัณฑิตทั้งสองคนให้ขึ้นไปพบท่าน ผมประสานงานบัณฑิตทั้งสองให้สวมชุดที่เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญา เสื้อสีขาวแขนยาว คลุมฮิญาบสีขาว กระโปรงสีดำยาวคลุมข้อเท้า ติดเข็มพระเกี้ยวบนผ้าคลุมด้านขวา สวมครุยปริญญาขึ้นไปขอบคุณท่านอธิการบดี

หลังจากนั้นผมได้พบท่านอธิการบดี ท่านบอกกับผม ว่าชุดบัญฑิตคลุมฮิญาบเข้ารับพระราชทานปริญญาเรียบร้อยและงดงามมาก และนับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยมีประเด็นการคลุมฮิญาบในการเรียนและการรับพระราชทานปริญญาอีกเลย

Loading...

error: