บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เปิดทำเนียบรายพระนาม-รายนาม บุคคลสำคัญของไทย ที่ “ยูเนสโก” ให้การยกย่อง

9 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

ประเทศไทยเรามีบุคลลสำคัญที่สร้างประวัติศาสตร์มากมาย จนถูกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และถูกจัดอันดับรายพระนาม-รายนามไว้ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

Loading...

1.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยกย่องเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2505 เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

2.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยกย่องเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2506 เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

Loading...

3.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยกย่องเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา

4.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยกย่องเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2524 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา

Loading...

5.สุนทรภู่ ยกย่องเมื่อวันที่26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 200 ปี6.พระยาอนุมานราชธน ยกย่องเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2531 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

7.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ยกย่องเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ 200 พรรษา

8.พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ยกย่องเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

9.สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ยกย่องเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา

10.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยกย่องเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เนื่องในวาระฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

11.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยกย่องเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา

12.ปรีดี พนมยงค์ ยกย่องเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

13.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยกย่องเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา

14.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ยกย่องเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เนื่องในวาระฉลองชาติกาลครบ 100 ปี

15.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยกย่องเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา

16.กุหลาบ สายประดิษฐ์ ยกย่องเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

17.พุทธทาสภิกขุ ยกย่องเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

18.พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ยกย่องเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ 200 พรรษา

19.เอื้อ สุนทรสนาน ยกย่องเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

20.หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ยกย่องเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

21.สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ยกย่องเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพ ครบ 150 พรรษา

22.หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ยกย่องเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

23.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยกย่องเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพ ครบ 100 พรรษา

24.สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยกย่องเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพ ครบ 150 พรรษา

25.หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา ยกย่องเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

26.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยกย่องเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

27.เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ยกย่องเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 เนื่องในวาระฉลองชาตกาลครบ 150 ปี

28.และล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 หลังการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 39 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.60 – 14 พ.ย.60 มีมติประกาศให้ยกย่อง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และมูลนิธิไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อมวลชนและการศึกษา

ที่มา : วิกิพีเดีย

Loading...

error: