เปิดที่มาของพระนาม “กรมสมเด็จพระเทพฯ” พร้อมความหมายอันลึกซึ้ง และสิ่งที่คนไทยต้องรู้

7 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

“เริ่มที่คำนำหน้าพระนาม “สมเด็จพระ” ที่บางคนยังไม่ทราบ คำนำหน้าพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึ้นไม่บ่อยนักกับพระบรมราชวงศ์จักรีที่เป็นผู้หญิง เพราะตำแหน่งนี้เป็นการสถาปนาพระอิสริยยศ และพระอิสริยศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ สู่จุดสูงสุดเท่าที่พระบรมวงศานุวงศ์จะพึงได้รับการโปรดเกล้าฯ สนองพระนาม ซึ่งนานๆ จะมีครั้งหนึ่ง หรือรัชกาลหนึ่งจะมีสักพระองค์หนึ่ง

Loading...

เพราะที่ผ่านมามักจะเป็นการสถาปนาพระยศของ สมเด็จพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง สมเด็จพระอัยยิกาเธอ พระวิมาดาเธอ สมเด็จพระพี่นางเธอ การจะทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในโบราณนิติประเพณี หรือคำนึงถึงความรู้สึกของพระบรมวงศานุวงศ์ ความรู้สึกของประชาชนว่า ยอมรับหรือไม่ และคุณงามความดี ไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินจะเลื่อนใครได้ง่ายๆ”

พระนามที่มีคำว่า “เทพ รัตนะ สุดา” ซึ่งเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายว่า “เทวดา แก้วอันประเสริฐ และลูกสาว” ใส่พร้อมกันในพระนาม ไม่เคยปรากฏในพระราชพงศาวดารการตั้งชื่อเจ้านายหญิง เพราะจะเลือกมาตั้งพระนามในกรณีที่จำเป็นและเหมาะสม ไม่ใช่นึกจะตั้งก็ตั้ง การตั้งพระนามเจ้านาย ต้องมีที่มาที่ไป ต้องระมัดระวัง และยึดตามโบราณราชประเพณี

Loading...

“ถือเป็นความสอดคล้องอันยิ่งใหญ่ พร้อมกับการสถาปนา “สมเด็จพระ” ซึ่งมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ทรงคิดพระนามถวาย และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พอพระราชหฤทัยมาก ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย”

ดร.วิษณุ เล่าอีกว่า หลังจากสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คนไทยยังไม่คุ้น เรียกกันไม่ถูก พอคนไทยเรียกไม่ถูก ก็จะย่อเรียกพระนามเป็นว่า “สมเด็จพระเทพฯ , พระเทพ” ทั้งที่ในใจก็รักพระองค์ แต่ผมไม่อยากให้เรียกอย่างนั้น เพราะจะขาดคำที่สำคัญและความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระองค์นี้ ที่ทรงเป็นดั่ง “รัตนะ” คือ “แก้วอันประเสริฐ” และแก้วยังเป็นเรื่องสำคัญตามคตินิยมพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ ฉะนั้น อยากจะเชิญชวนให้เรียกว่า “สมเด็จพระเทพรัตนฯ” ซึ่งจะให้ความหมายว่า “ทรงเป็นแก้วของเทพ แก้วของแผ่นดิน” คำนี้มีความหมายซาบซึ้งตรึงใจกว่าการออกพระนามที่เรียกกันอย่างไม่เข้าใจความหมายที่ผ่านมา

Loading...

พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน แม้จะมีมากมาย แต่ทุกสัปดาห์ สมเด็จพระเทพรัตนฯ จะจัดเวลาไปสอน “วิชาประวัติศาสตร์” ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จังหวัดนครนายกไม่เคยขาด ทรงให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอย่างยิ่งหลายท่านสงสัยกันว่า การออกพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านอย่างไร จึงจะถูกต้อง สำนักราชเลขาธิการได้ให้ข้อมูลเรื่องการออกพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สม – เด็ด – พระ – เทบ – พะ – รัด – ราด – สุ – ดา – สะ – หยาม – บอ – รม – มะ – ราด – ชะ – กุ – มา – รี”

Loading...

error: