วันนี้ในอดีต ๙ มิถุนายน เผยภาพประวัติศาสตร์ “ในหลวงร.๙” ถวายบังคมพระบรมศพ “ในหลวงร.๘” น้ำตานองทั้งแผ่นดิน

9 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี วันอานันทมหิดล  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต และเพจผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า โบราณนานมา ได้โพสต์ภาพและข้อความย้อนไปถึงเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันถวายบังคับพระบรมศ พ ในหลวง รัชกาลที่ ๘ โดยระบุข้อความว่า

Loading...

ภาพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุมาศทางบันไดตะวันตกทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศ พ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในหลวงรัชกาลที่ ๘

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ และได้มีการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ พ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๔ เมษายน ๒๔๙๓วันที่ ๒๘ มีนาคม

Loading...

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๗.๐๐ น. อัญเชิญพระโกศออกพระเมรุมาศเวลา ๑๖.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศ พวันที่ ๓๐ มีนาคม พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่พระบรมมหาราชวังวันที่ ๓๑ มีนาคม

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่ ๑ เมษายน เชิญพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันที่ ๔ เมษายน บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ พุทธบัลลังก์ พระศรีสากยมุนี พระวิหารวัดสุทัศน์

Loading...ขอบคุณที่มา โบราณนานมา

Loading...

error: