new tags

วัดแห่งนี้ไม่รับ “ปัจจัยบริจาค” หลวงพ่อบอกไว้ เงินที่หามาได้ไปดูแล “พ่อแม่” ดีกว่านะโยม

7 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

หลวงปู่ทุย หรือ พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าสำนักวัดป่าดานวิเวก หรือวัดดงศรีชมภู จังหวัดบึงกาฬ หลวงปู่ทุยท่านเป็นคนรักธรรมชาติ หลังจากฝึกกรรมฐานจนสำเร็จหลวงปู่ขาวจึงได้แนะนำให้ท่านธุดงควัตรมาที่ดงสีชมภูเมื่อปี 2509 หลังจากที่อยู่ที่นี่ได้ 2 ปี ก็ได้ตั้งเป็นวัดป่าดานวิเวกขึ้นในปี 2511

Loading...

หลวงปู่ทุยท่านมักจะเทศน์สอนบอกชาวบ้านว่า โยมอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัดเพราะจะทำให้พระต้องมีค่าใช้จ่าย พระไม่มีรายได้อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดีกว่า หรือ โยมมาที่วัดขออย่าอึกทึกเสียงดัง มาอยู่วัดให้ทำสมาธิฝึกจิตได้บุญกว่ามานั่งกราบพระ

หากใครที่เคยมากราบหรือสนทนาธรรมกับท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านเป็นพระสมถะ ถึงแม้ว่าท่านจะเจ้าระเบียบและอยู่ในพระธรรมวินัย พระเณรทั้งหลายก็อยากมาอยู่ศึกษาธรรมะกับท่าน เพราะชอบใจในข้อวัตรปฏิบัติที่หลวงปู่วางไว้และเพื่อมุ่งอรรถมุ่งธรรมจริงๆ

Loading...

หลวงปู่ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า “โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด โยมเอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอามาให้วัด เรื่องเงินน่ะไม่สำคัญฆราวาสมีศีล 5 เท่านั้นพอ” วัดจะไม่ใช้ไฟฟ้าและระบบน้ำประปา พระและเณรจะช่วยกันไปตักน้ำมาใส่โอ่งสำหรับไว้ใช้ เมื่อไม่มีไฟฟ้าและประปา จึงไม่จำเป็นเลยที่ญาติโยมจะต้องมาบริจาคเงินเข้าวัด

เพราะในปัจจุบันเงินทองสำคัญจนทำให้คนลืมว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร บางวัดมุ่งเทศนาชวนเชื่อแต่เรื่องการบริจาคเงิน จนลืมความสำคัญของคำสอน แต่สำหรับหลวงปู่แล้วยังคงเป็นพระธรรมดา และเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธอยู่เสมอ

Loading...

ขอบคุณที่มา หลวงปู่ทุย แห่งวัดป่าดานวิเวก

Loading...

error: