new tags

เปิดที่มา “พระภูษาผ้าปาเต๊ะ” ในราชสำนัก ฉลองพระองค์ของ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ”

5 มิถุนายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

Loading...

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้อย่างชุดย่าหยา พระภูษา ผ้าปาเต๊ะเขียนลาย ลายเซเมน อกุง (semen agung) และฉลองพระบาทสีที่เข้ากันรับกับทรงพระเกศาที่ด้านหน้าแสกข้าง แล้วด้านหลังเกล้าเก็บเป็นมวยต่ำ พร้อมประดับเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ซึ่งทำให้พระสไตล์ของพระองค์ทรงเรียบร้อยและหวานละมุน

สำหรับผ้าปาเต๊ะในราชสำนัก  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนชวา (ปัจจุบันคืออินโดนีเซีย) 3 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2413, 2439 และ 2444 สิ่งที่พระองค์ท่านนำกลับมานอกเหนือจากสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสยามกับฮอลแลนด์ที่ขณะนั้นปกครองชวา และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของตะวันตกต่างๆ เช่น การสร้างทางรถไฟและสะพานข้ามคลอง

Loading...

พระองค์ท่านยังนำมรดกทางวัฒนธรรมของชวา คือ ผ้าบาติก ที่เป็นเอกลักษณ์จากเมืองต่างๆ กลับมาด้วยกว่า 300 ผืนผ้าบาติก ที่ทรงซื้อและบางชิ้นได้รับการทูลเกล้าถวาย เป็นคอลเลกชันส่วนพระองค์และอยู่ในการดูแลของสำนักพระราชวัง แต่ละผืนยังคงความสมบูรณ์สวยงามและไม่เคยนำมาจัดแสดงสู่สาธารณชนมาก่อน จนกระทั่งได้รับพระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2557 ให้ทางพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ศึกษาค้นคว้าและนำผ้าบางส่วนจัดแสดงเป็นครั้งแรกในนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” จนถึงปัจจุบัน

“คำว่า ปาเต๊ะ หรือ บาติก (Batik) เดิมเป็นคำในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายที่เป็นจุด คำว่า “ ติก ” มีความหมายว่า เล็กน้อย หรือจุดเล็ก ๆ ผ้าปาเต๊ะ จึงหมายถึงผ้าที่มีลวดลายเป็นจุด ๆ ด่าง ๆ ซึ่งมาจากกรรมวิธีวิธีการทำผ้าปาเต๊ะที่จะใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือ ย้อม ในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้น อาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสี และ ย้อมสี ในผืนเดียวกัน

Loading...

ลวดลายของผ้าปาเต๊ะจะเป็นรูปที่มีต้นแบบมาจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ หรือรูปเลขาคณิตต่าง ๆ สำหรับผ้าปาเต๊ะในวัฒนธรรมเพอรานกัน จะนิยมรูปสัญลักษณ์มงคลตามคติจีน เช่น รูปดอกท้อ ดอกโบตั๋น พัด ลายหงส์ หรือ นกฟินิกส์ ถือเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมความเป็นมลายูและจีน”**ลวดลายที่สงวนไว้เฉพาะสมาชิกในราชวงศ์ชั้นสูงในอดีต เช่น ลายเซเมน อกุง (semen agung) มักประกอบด้วยลายปีกครุฑและลายจากธรรมชาติเช่น ดอกไม้ สัตว์และภูเขา สื่อให้เห็นถึงคติจักรวาลในความเชื่อของศาสนาฮินดู

ขอบคุณที่มา  We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...

error: