มิถุนามหามงคล เดือนเฉลิมพระชนมพรรษา “3 พระราชินี” ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่ง

30 พฤษภาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

นับเป็นเดือนมหามงคลอย่างยิ่ง สำหรับชาวไทยทุกคน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระราชินี “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๒ พรรษา และยังเป็นเดือนเกิดของ พระราชินี อีก 2 พระองค์จากประเทศในเอเชีย อย่าง ประเทศภูฏานและมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นอย่างมาก

Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระราชินีองค์แรกที่ทรงพระสิริโฉดงดงาม อีกทั้งพระองค์ยังมีรอยแย้มพระสรวลพริ้มกินใจ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ โดยพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 41 พรรษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทแจลเวย์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 จากนั้นทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551

Loading...

การนี้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน

อีกหนึ่งพระราชินีซึ่งเป็นขวัญใจของประชาชนไทยคือ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน โดยวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกปีนั้นเป็นคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีเจตซุน ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุครบ 29 พรรษา แต่เดิมนั้นพระองค์ทรงเป็นหญิงสามัญชน

Loading...

ภายหลังได้ทรงเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี มีพระราชโอรส 1 พระองค์ พระนามว่า เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏานเตงกู นอราชิกิน ประไหมสุหรีแห่งรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย

เป็นอีกหนึ่งวันมงคลสำหรับเดือนนี้ โดยในวันที่ 4 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของ เตงกู นอราชิกิน ประไหมสุหรีแห่งรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษาครบ 48 ปี เดิมทีนั้นพระองค์ทรงงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์และวิทยุ

สมรสครั้งแรกกับ มุสตาฟา กามาล ฮาลิม มีบุตร 2 คน และต่อมาได้เข้าพระราชพิธีเสกมรสกับสุลต่าน ชาราฟุดดิน อิดริส ชาห์แห่งรัฐสลังงอร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และได้รับการสถาปนาเป็นประไหมสุหรีแห่งรัฐสลังงอร์ ไม่มีพระโอรส และพระธิดาธิดา

ขอบคุณข้อมูลจาก : royalworldthailand

Loading...

error: