ปิติพระเมตตา “ในหลวงร.๑๐” ทรงรับตำรวจและผู้ชุมนุมบาดเจ็บ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

4 มีนาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้เผยแพร่ข่าวความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 36  ราย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 26 ราย และประชาชน 10 ราย

Loading...

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพ ร.ต.อ.วิวัฒน์ เสริฐสนิท เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 1 ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

Loading...

error: