เปิดความหมาย ‘น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย’ ภายหลังจาก “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ได้รับพระราชทาน (ชมคลิป)

28 กุมภาพันธ์ 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 18.08 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

Loading...

ในโอกาสนี้ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แล้วพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ทั้งนี้ทางเพจบนเฟซบุ๊ค  กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”   ได้โพสต์เผยแพร่เกล็ดความรู้ถึงน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย ภายหลังจากที่มีภาพของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมระบุข้อความว่า…

Loading...

“เกร็ดความรู้ : น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยคืออะไร?

ภายหลังจากที่มีภาพของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง นั้น

Loading...

สำหรับน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยนั้น คือน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งน้ำพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นน้ำพระสุคนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะสรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วจะทรงใช้ผ้าขาวซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงใช้ผ้าขาวที่ซับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเพื่อเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่จะพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทกับประชาชนทั่วไปที่ไปเฝ้ารับเสด็จ โดยน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งอยู่ในพระมหาสังข์เพชรน้อยจะพระราชทานให้แก่พระบรมวงศ์หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ ที่เฝ้าในคราวเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จึงเรียกว่าน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย ส่วนพระราชวงศ์นั้นจะพระราชทานน้ำสังข์นครแทนจากพระมหาสังข์เพชรน้อย โดยพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคล”ชมคลิป

ขอบคุณที่มา กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ,  ProGressTH 789

Loading...

error: