เผยความเป็นมา การทรงพระภูษาแดง (นุ่งผ้าสีแดง) ของเจ้านายในราชสำนักไทย

27 กุมภาพันธ์ 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 17.46 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564

Loading...

ในโอกาสนี้ ทางเพจ  We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ได้เผยแพร่ความเป็นมาของการทรงพระภูษาแดง (นุ่งผ้าสีแดง) ของเจ้านายในราชสำนักไทย พร้อมระบุข้อความว่า…

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระอนุสรณ์ถึงเมื่อคราวทรงครองเพศบรรพชิตว่าทรงเคยได้พระราชทานพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทอยู่เนืองๆ แต่เมื่อทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ก็มิได้พระราชพระธรรมเทศนาดังแต่เดิมที่ทรงเคยทำมาเหมือนดังคราวที่ทรงเป็นอธิบดีสงฆ์ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อทรงว่างจากราชการแผ่นดินและตรงกับวันธรรมสวนะแล้ว ก็ทำให้ “ทรงว้าเหว่พระราชหฤทัย ”

Loading...

พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายและข้าราชการฝ่ายในเสด็จและตามเสด็จเจ้านายมาพร้อมกัน ณ พระพุทธรัตนสถานในสวนศิวาลัยด้วยเป็นพระอุโบสถสำหรับฝ่ายใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาย้อมฝางสีพระภูษาจึงออกไปทางสีแสดแดง ด้วยให้มีความใกล้เคียงกับสีจีวรพระภิกษุ

และทรงฉองพระองค์เศวตพัตร์ตัดเย็บอย่างฉลองพระองค์ครุย ทรงสะพักบนพระพาหาข้างซ้ายอย่างเดียวกับที่พราหมณ์สวมเสื้อครุย พระองค์เสด็งลงทรงนำรับศีลและสวดมนต์ แล้วประทับพระราชอาสน์พระราชทานพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้านายทรงพระภูษาย้อมฝางหรือทรงพระภูษาแดงโดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถาน จึงเป็นพระราชนิยมสืบต่อมาว่าเจ้านายจะทรงพระภูษาสีแดงในวันธรรมสวนะหรือในเวลาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหรือพระกุศล

Loading...

เจ้านายฝ่ายในจะพระภูษาแดงและทรงสะพักชมพูส่วนข้าราชการฝ่ายในนุ่งผ้าสีตามวันแต่ห่มสะไบชมพู เรื่องนุ่งแดงนี้ทราบกันว่า “ห้ามนุ่ง” หากใครนุ่งแดงแล้วเป็นว่าไม่รู้ความ คราวหนึ่งหม่อมแผ้ว ใน สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ท่านนุ่งผ้าแดงมา เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทอดพระเนตรพบเข้าก็ทรงแหวว่า “นังแผ้ว ใส่แดงเชียวรึ” เพราะหม่อมแผ้วเป็นเสียงสามัญชนการทำเช่นนั้นก็ประหนึ่ง “ทำเทียมเจ้า” หม่อมแผ้วจึงโดนสมเด็จพระพันปีทรงแหวใส่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ก็ทรงเคยทรงพระภูษาโจงสีแดง พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดา ในคราวบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง

เป็นอันสรุปได้ว่าการทรงพระภูษาและฉลองพระองค์สีแดงในวันธรรมสวนะหรือในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ ยังคงมีให้เห็นอยู่ อันเป็นพระราชนิยมที่ทรงถือเป็นธรรมเนียมในราชสำนักที่สืบมาแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา  We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading...

error: