เผยภาพ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

23 กุมภาพันธ์ 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ภาพ พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ณ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 พร้อมข้อความ ดังนี้…

Loading...

“พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking)” ณ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ให้เกิดความชำนาญ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

Loading...

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามกฎหมาย ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้ ทำให้สถานการณ์การรอดชีวิตภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) นอกโรงพยาบาลของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ประมาณร้อยละ 2 ขณะที่ในสหรัฐอเมริการ้อยละ 48 และในประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30

จึงจำเป็นต้องเพิ่มการฝึกอบรมประชาชน บุคลากรที่ฝึกสอน อุปกรณ์การสอน เช่น หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และเพิ่มจำนวนและการกระจายเครื่อง AED ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผ่านการฝึก CPR ให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

Loading...

Loading...

error: