ที่สุดแห่งพระเมตตา “ในหลวง ร.10” โปรดเกล้าฯรับ ‘น้องฟา’ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

2 มิถุนายน 2019 | Slide
Loading...

จากกรณีที่น้องฟา หรือ น.ส.ณัฏฐธิดา สุชาติพงศ์ อายุ 15 ปี อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ 8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา

Loading...

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันเอกโสรัตน์ สมุทวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ”น้องฟา” นักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนหญิง ของทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โรงพยาบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Loading...

พันเอกโสรัตน์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใย หลังทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น จึงมีรับสั่งให้รับ น.ส.ณัฏฐธิดา ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง จากการฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มยินดีกับน้องฟาและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้

หลังจากนั้นได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนพระองค์ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กับทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลทุ่งสง และครอบครัวของ ”น้องฟา” โดยได้ข้อสรุปว่า จะมีการเคลื่อนย้าย ”น้องฟา” จากโรงพยาบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวังอังคาร ที่ 4 มิ.ย. นี้ เวลา 09.00 น. เพื่อไปขึ้นเครื่องบินพิเศษ ที่กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนเคลื่อนย้ายต่อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

Loading...

Loading...

error: