พระสิริโฉมงดงามละมุน “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงชื่นชม มีพระราชเสาวนีย์นำผ้าไหมฝีมือราษฎร ตัดเย็บฉลองพระองค์

17 ตุลาคม 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 63 เวลา 18.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

Loading...

และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากกองแพทย์หลวงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง รวมทั้งให้บริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่

Loading...

ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆ อาทิ บ้านนาตาด-นาโปร่ง จังหวัดอุดรธานี, บ้านจาร จังหวัดสกลนคร, บ้านสานแว้-นาโคกกุง จังหวัดมุกดาหาร, บ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร จังหวัดสกลนคร, บ้านหาดแพง จังหวัดนครพนม, บ้านคกงิ้ว จังหวัดเลย, และบ้านโชคอำนวย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ ผ้าทอลายพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์จักสารไม้ไผ่ลายขิด

Loading...

และนับเป็นวินาทีสร้างความปลื้มปิติให้กับพสกนิกร พระองค์ทรงชื่นชมความสามารถสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานได้อย่างปราณีต ซึ่งผ้าไหมบางชิ้นออกแบบลายผ้าได้สวยแปลกตา พร้อมกับมีพระราชเสาวนีย์ที่จะนำไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพให้เป็นที่นิยมรู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปLoading...

error: