ตื้นตันพระเมตตา “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงรับคนป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ (ชมคลิป)

17 ตุลาคม 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 20.02 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงออกบริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎร ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลในพื้นที่

Loading...

ในการนี้ ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันของตัวเองไปทำลายสารสื่อประสาทของสมอง ซึ่งการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ ยังมีบริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูง, ตรวจ , ตรวจภาพจอประสาทตา, ตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย และบริการด้านทันตกรรม เพื่อให้บริการแก่ราษฎรในเชิงรุก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งแสดงผลงานของสมาชิกศิลปาชีพฯ ที่ยังคงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน จนพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นลำดับ

Loading...

Loading...

ชมคลิปhttps://youtu.be/Lf7PC2V_-cM?t=5

ขอบคุณคลิปจาก Thai Global News

Loading...

error: