‘ข้าพเจ้าจะขอตั้งมั่น’ พระสุรเสียงนุ่มนวล “พระราชินีสุทิดาฯ” ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณ นายกสภา มรภ.ทั่ว ปท.(ชมคลิป)

16 ตุลาคม 2020 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 21.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Loading...

นำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยะฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 19 สาขา รวม 39 ชุด

Loading...

พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณแก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ความว่า “ขอกล่าวเสริมในฐานะที่เป็นคนกันเองมากว่า 20 ปีแล้ว ก็ขอขอบใจที่ท่านมีความเอ็นดู สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งข้าพเจ้าและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รักและอบอุ่นกับพวกท่านมาเสมอ มีความภูมิใจ ก็ขอบใจแทนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีด้วย”

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้วยพระสุรเสียงนุ่มนวลอ่อนโยน โดยมีใจความว่า ” เกียรติยศในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะขอตั้งมั่นในการทำหน้าที่ ให้สมกับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ”

Loading...ชมคลิป

ขอบคุณที่มา ProGressTH 789

Loading...

error: