เผยความหมาย ‘ไม้เท้ายอดครุฑ’ ที่ “ในหลวงร.10” ทรงใช้ครั้งเสด็จฯออกรับ ‘สมเด็จพระสันตะปาปา’

23 พฤษภาคม 2020 | Slide
Loading...

“ไม้เท้ายอดครุฑ” ลักษณะเป็นไม้กลมยาวทำด้วยไม้มะเกลือสีดำ ที่หัวไม้เป็นรูปครุฑทำด้วยโลหะสีทอง ไม่มีชื่อเรียกเป็นพิเศษแต่อย่างใด ใช้เป็นไม้ถือประจำตำแหน่งสมุหราชมณเฑียรหรือสมุหพระราชพิธี

Loading...

ตำแหน่งนี้เข้าใจว่าเริ่มมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยได้แบบอย่างมาจากราชสำนักอังกฤษ จากหนังสือประมวลจดหมายเหตุพระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน (ร.9)

Loading...

“ไม้เท้ายอดครุฑ” ถ้าใครได้ดูข่าวในพระราชสำนัก จะเห็นได้บ่อยเมื่อมีข่าวเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการถวายอักษรสาส์นตราตั้ง จะมีสมุหราชมณเฑียร หรือรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ปฏิบัติหน้าที่ถือไม้เท้ายอดครุฑ นำทูตเฝ้าฯ เสมอ ซึ่งครั้งนี้ ได้ใช้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก เพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Loading...

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในภาพผู้ถือไม้เท้ายอดครุฑ คือ พันโทสมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก เพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

 


Loading...error: