ย้อนชม เป็นบุญตา เมื่อครั้ง “กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ (ชมคลิป)

23 พฤษภาคม 2020 | Slide
Loading...

นับเป็นบุญตาของพสกนิกรชาวไทยที่ได้รับชมเมื่อครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ

Loading...

อย่างที่เราชาวไทยทราบกันดีว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพหล่กหลายด้าน และยังทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจแทบทุกวัน และเสด็จเยือนต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง

Loading...

โดยย้อนไปเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยือนฮ่องกง และได้ทรงทดลองอ่านข่าวพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง โดยเพจ โบราณนานมา ได้โพสต์คลิปวิดิโอพร้อมกับข้อความว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ณ กรมอุตนิยมวิทยาฮ่องกง”

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานส่วนต่างต่าง โอกาสนี้ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวอีกด้วย

Loading...

ชมคลิป

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ณ กรมอุตนิยมวิทยาฮ่องกงวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ โอกาสนี้ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว

โพสต์โดย โบราณนานมา เมื่อ วันพุธที่ 10 เมษายน 2019

ขอบคุณที่มาจากเพจ โบราณนานมา


Loading...error: