วินาทีอบอุ่นหัวใจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงก้มกราบและสวมกอดพระมารดา ครั้ง เสด็จฯร่วมกิจกรรมงานวิ่งการกุศล (ชมคลิป)

22 พฤษภาคม 2020 | Slide
Loading...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร เสด็จไปในงานวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก” ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Loading...

ซึ่งมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร จัดขึ้น ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงร่วมการแข่งขัน ประเภทมินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร โดยทรงใช้เวลาในการวิ่งรวม 56 นาที

สำหรับกิจกรรม “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก” มีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ Half Marathon 21 กิโลเมตร, Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร และ Fun Run 4.5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 4 พันคน

Loading...

จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมกิจกรรมประเภทวีไอพี ซุปเปอร์ ฟัน วอร์ค ระยะทางไป-กลับ 1 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากจากโรคภัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Loading...

โดยเส้นทางการแข่งขันทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่กองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง มีพื้นที่ที่น่าสนใจ คือ หาดดงตาล สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะเป็นเส้นทางในการเดินทางไปชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อีกทั้งเป็นอีกหาดที่มีกิจกรรมมากมาย ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายเหรียญที่ระลึกแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ต่อจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภท Half Marathon และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภท Mini Marathon พร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่ศิลปิน ดารา และผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการจัดงาน

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับรักษาโรคหัวใจและทรวงอก รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากกว่า 4 แสน 3 หมื่นคนต่อปี และมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการรักษา

สำหรับมูลนิธิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ เพื่อสืบสานงานด้านการผ่าตัดหัวใจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และอยู่ห่างไกลให้ได้รับการผ่าตัดรักษาได้ทั่วถึง

โดยให้การช่วยเหลือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อีกทั้งช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปรับปรุงและขยายงานด้านการผ่าตัดหัวใจ , สนับสนุนการศึกษา เผยแพร่ วิชาการทางการแพทย์ให้กับศัลยแพทย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป

ชมคลิป

ขอบคุณภาพจาก ProGressTH 789


Loading...error: