พระจริยวัตรงดงาม “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ทรงคมสามัญชนท่านผู้นี้ อย่างนอบน้อม ไม่ถือพระองค์

3 ธันวาคม 2019 | Slide
Loading...

เป็นเรื่องราวที่ทางเพจบนเฟซบุ๊ค  สารวัตร เถื่อน ได้โพสต์เผยแพร่ภาพ พระจริยวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงคม (ไหว้) อาจารย์  แม้อาจารย์จะเป็นแค่สามัญชน

Loading...

พร้อมระบุข้อความว่า….  “14 มี.ค. 2561 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมการปฎิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์  และ ศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆ ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  เพื่อที่จะใช้จัดการแสดงในนิทรรศการศิลปกรรม  “หลากหลายชีวิต” ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งแรกของ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”

Loading...

ขอบคุณที่มา สารวัตร เถื่อน


Loading...error: