“แม่ เรียกสิริมาที” เรื่องเล่าสุดแสนประทับใจ “ในหลวงร.๙-พระพันปีหลวง” รักแรก รักเดียว รักนิรันดร์ จนวันสุดท้าย

3 ธันวาคม 2019 | Slide
Loading...

เรื่องราวแห่งความประทับใจ สำหรับความรักที่ในหลวงทรงมีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประทับตรึงใจคนไทยทั้งแผ่นดิน รักแรกพบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานสัมภาษณ์ เกลียดแรกพบ ความรักนิรันดร์ที่อ่านแล้วอดยิ้มตามไม่ได้

Loading...

โดยมีความตอนหนึ่งระบุว่า สำหรับข้าพเจ้า เป็นการเกลียดแรกพบ มากกว่า รักแรกพบ เนื่องเพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่า จะเสด็จถึงเวลาบ่าย ๔ โมง แต่จริงแล้ว เสด็จมาถึง ๑ ทุ่ม ช้ากว่านัดหมาย ตั้ง ๓ ชั่วโมง ทรงทำให้ข้าพเจ้าต้องซ้อมถอนสายบัวอยู่จนแล้วจนเล่า จึงเป็นการเกลียดเมื่อแรกพบ มากกว่า รักเมื่อแรกพบ

Loading...

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เข้าเฝ้า เยี่ยมพระอาการ และถวายการพยาบาลอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ โดย ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เขียนเล่าใน  บันทึก เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไว้คราวหนึ่งว่า สิ่งแรกเมื่อรู้สึกพระองค์คือทรงหยิบรูป หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ออกจากพระกระเป๋า ส่งถวายสมเด็จพระราชชนนี พร้อมกับรับสั่งว่า “แม่ เรียกสิริมาที”

ซึ่งตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงได้รับบาดเจ็บที่พระเนตรและพระเศียร ตอนเข้าเฝ้าฯ ก็ให้จับพระหัตถ์ท่านแล้วบอกชื่อ พอถึงสมเด็จฯ ท่านก็ทูลว่า  “หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เพคะ” พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงจับมืออยู่นานพอสมควรเลย

Loading...

นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆ และเป็นบุญของชาวคนไทยทุกคน ที่มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร และมีสมเ็จพระราชินีที่อยู่คู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา ไม่ว่า พระองค์จะทรงเสด็จไปที่ไหน ภาพที่คนตราตรึงในหัวใจก็คือมี สมเด็จพระนางเจ้า ทรงอยู่ข้างในหลวง เสมอมา


Loading...error: